Xement ontwikkelt en realiseert aanjaagprojecten in de gebouwde omgeving op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven.

Voor een toekomstbestendige gebouwde omgeving

Als maatschappij willen we een toekomstbestendige gebouwde omgeving. De plaats waar we leven, wonen, werken, recreëren en ons verplaatsen. Een omgeving die veilig en duurzaam moet zijn. Die ten dienste staat van de maatschappij, niet alleen nu maar ook in de toekomst. De gebouwde omgeving is continu in beweging. Grote ontwikkelingen zoals verduurzaming, energie, milieu, vergrijzing, individualisering, digitalisering en leegstand hebben daar invloed op. Veelal gaat vernieuwing autonoom en geleidelijk. Behoeften in bijvoorbeeld de woning- en utiliteitsmarkt veranderen en bedrijven in de bouwketen spelen daarop in met nieuwe oplossingen. Soms gaat dat niet snel genoeg. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het dan zaak extra impulsen te geven aan de gewenste ontwikkeling. Geen enkele partij kan dat alleen; samenwerking is nodig. Bijvoorbeeld tussen overheden en bedrijfsleven. Met tastbaar resultaat. Xement helpt overheden, ondernemers en ondernemersorganisaties in de gebouwde omgeving bij dit samenspel. We helpen beleid te vertalen naar actie, samenwerking en kansen voor ondernemers. Een ondernemersgerichte aanpak staat daarbij centraal. XEMENT VERBINDT EN VERSNELT.

Overheid

Als overheidsorganisatie ontwikkelt u beleid voor een toekomstbestendige gebouwde omgeving. U heeft doelstellingen en wilt ze realiseren. Voor de implementatie zoekt u samenwerking met andere partijen in het werkveld. Ook ondernemingen die actief zijn in de gebouwde omgeving ziet u als mogelijke partners. Maar hoe bereikt u hen en hoe betrekt u hen? Xement helpt u met VERBINDING EN RESULTAAT.

Ondernemersorganisatie

De ontwikkelingen gaan snel in de gebouwde omgeving. Maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing en het belang van verduurzaming vragen om nieuwe oplossingen van uw achterban. Continu houdt u daarbij voor ogen wat de consequenties voor uw leden zijn; kansen en bedreigingen. Xement is daarin graag uw partner, helpt met een actieplan, jaagt aan en voert uit. Met een PRAKTISCHE AANPAK voor uw leden.

Ondernemer

U wilt met uw bedrijf méér dan overleven en staat open voor nieuwe initiatieven. Grote ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, energie, milieu, vergrijzing, renovatie en herbestemming vragen om antwoorden van de bouwsector. Antwoorden, concrete oplossingen, ook van uw bedrijf. Dat levert ook kansen op. Xement helpt u bij de vernieuwing en de samenwerking met partners. KLAAR VOOR DE TOEKOMST.


Xement verbindt

Vernieuwen, inspelen op kansen en ontwikkelingen, draait steeds meer om samenwerken. In de bouwketen, maar ook daarbuiten. Tussen overheden, onderwijs en ondernemers. Xement gelooft in de kracht van samen, maar weet ook hoe lastig dat kan zijn. Als specialist in sociale innovatie en allianties brengen wij partijen bijeen en begeleiden het proces. Vernieuwen in de gebouwde omgeving doe je SAMEN.


Xement versnelt

Aan beleid en plannen om in te spelen op nieuwe ontwikkelen is geen gebrek. Onderzoek is gedaan. Een visie is ontwikkeld, in de praktijk brengen is weerbarstig. Nu de uitvoering nog. Het wordt tijd voor actie en resultaat. Dat is koren op de molen van Xement. Wij helpen uw beleid snel te vertalen naar een concreet actieplan en pakken het aan. Vernieuwen in de gebouwde omgeving is denken en DOEN.


Xement versterkt

Elk project of programma kan nog zo mooi verlopen zijn, als het geen duurzaam effect heeft is het verspilde moeite. Xement gaat voor structurele verbetering. Overheden willen beleid realiseren en nieuwe ontwikkelingen aanjagen of stimuleren. Maar met een afbouw voor ogen. Uiteindelijk moet de markt het gaan doen. Vernieuwingen in de gebouwde omgeving hebben zo BLIJVEND EFFECT.